vendredi 6 novembre 2009

Wij zijn geen slaven, wij zijn dynamiet

Wij zijn geen slaven, wij zijn dynamiet

Het zijn oude kwesties, van de vorige eeuw. De ellende leek uit het Westen verbannen door de vooruitgang, maar opnieuw doet ze haar klauwen voelen. Bankiers springen nog niet uit het raam, maar de straten vullen zich met armen. Fabrieken en bedrijven sluiten hun deuren. Miljoenen mensen hebben geen middelen meer om de toekomst tegemoet te gaan. Er was hen beloofd dat een leven geknield doorlopen tussen een job ten voordele van een baas en een gehoorzaamheid aan de wil van de autoriteit, op z’n minst een rustig overleven verzekerde. Nu is het voor iedereen duidelijk dat dit een leugen was.

Het zijn oude kwesties, van de vorige eeuw. De riijen aan de voedselbedelingen zwellen aan. In de supermarkten stijgt het aantal diefstallen voortdurend. De juridische beslagleggingen raken alsmaar meer mensen. En terwijl men aan de onderkant probeert niet om te komen van de honger, bereiden ze zich van boven op het ergste voor, op de gevreesde sociale explosie. Ze voeren een ‘zerotolerantie’-beleid tegen iedereen die de wet breekt, ze bouwen nieuwe gevangenissen en deportatiekampen, de wijken onder videobewaking worden gemilitariseerd, permanent of vliegensvlug wanneer de woede er begint te razen. De armen moeten het weten: alleen sterven van ontbering of zelfmoord zal hen toegestaan worden.

Het zijn oude kwesties, van de vorige eeuw. Vandaag strekken alsmaar meer individuen hun handen uit naar daar waar de rijkdom zich in overvloed bevindt. Sommigen hebben ook een droom in hun hart, zoals die twee anarchisten, Christos en Alfredo, die op 1 oktober in Griekenland gearresteerd werden na een bankoverval. De eerste heeft de bank gewapenderhand overvallen. Ze zeggen dat de tweede hem geholpen heeft door de buit veilig te stellen. Deze twee anarchisten, de ene uit Griekenland en de andere uit Italië, zitten momenteel achter de tralies. De gevangenis is het beloofde lot voor hen die zich niet neerleggen bij het creperen in ellende, het is de toekomstbelofte voor de vijanden van alle uitbuiting en alle autoriteit.

Het zijn oude kwesties, van de vorige eeuw. Een economie aan stukken, een werkloosheid die tot aan de sterren reikt, een verslechtering van de levensomstandigheden, een oorlog tussen armen die aangewakkerd wordt door de beulsknechten van de machtigen, een racisme dat van sluikend in volle galop aan het gaan is, een planeet die bedreigd wordt door de technologische ontwikkeling, de Staten die de zoete stroop van de democratie afwisselen met het azijn van het totalitarisme...
Er ontbreekt nog iets in deze geïmproviseerde terugkeer naar het verleden: dat de beledigde waardigheid de wanhoop verjaagt en zich omzet in actie. Dat de vrijheid ophoudt het recht tot gehoorzamen aan de autoriteit te zijn en opnieuw de trotsering wordt van alle vormen van macht. Dat het verlangen om te leven zich niet tevreden stelt met hetgeen reeds bestaat en ten aanval gaat om te ontrukken wat nooit bestaan heeft.

Het is een oude kwestie, van de vorige eeuw, de opstand.

Anarchisten

***

Download de affiche in:
in A2-formaat (PDF)